Otisk

Kontaktní adresa

Jděte do společnosti Caribic S.R.L.
Avenida Manolo Tavarez Justo
Plaza Turisol č. 55
Puerto Plata 57000
Dominikánská republika

Email: service@gocaribic.com

Osoba(y)

oprávněná(é) zastupovat.

Rolf Eckstein

Zápis do registru obchodníků

Název registrované společnosti: Go Caribic S.R.L.
1006-PP

Číslo DPH

Číslo RNC (DPH): 1-01-53871-6

Odmítnutí odpovědnosti

Autor nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost, aktuálnost, spolehlivost a úplnost obsahu informací.

Vylučují se nároky na odpovědnost vůči autorovi za škody hmotné i nehmotné povahy, které vznikly v důsledku přístupu ke zveřejněným informacím, jejich používání nebo nepoužívání, zneužití připojení nebo technických závad.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění, případně dočasně nebo trvale ukončit její zveřejňování.

Odmítnutí odpovědnosti u odkazů

Odkazy a odkazy na webové stránky třetích stran nespadají do naší kompetence. Za tyto webové stránky se zříkáme jakékoli odpovědnosti. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání je na vlastní riziko příslušného uživatele.

Autorská práva

Autorská práva a veškerá další práva k obsahu, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na těchto webových stránkách patří výhradně společnosti Go Caribic S.R.L. nebo konkrétně uvedeným držitelům práv, jako jsou hotely, organizátoři akcí. Pro reprodukci jakéhokoli prvku je třeba předem získat písemný souhlas držitele autorských práv.